Att ha nära till böckerna

Våren 2001 frågade facket, på företaget Draka Kabel i Ystad, de anställda...

Våren 2001 frågade facket, på företaget Draka Kabel i Ystad, de anställda hur ofta de läste böcker:

- Jag läser aldrig böcker, svarade en och en annan sa:

- Böcker är till för lärare och läkare och så´na!

På frågan om de skulle läsa mer om det fanns böcker ute i verkstaden blev svaret:

- Jag vet inte, kanske skulle jag se hur det fungerar.

En av de anställda, Maria Nyman, som då var facklig förtroendeman, tog initiativ till ett bibliotek. Med stöd av Metallarbetarförbundet, Stadsbiblioteket i Ystad och SIF startades det i april 2003. Då skrev massmedia mycket och företaget stödde verksamheten även ekonomiskt.

Mitt i den stora verkstadshallen, där 80:talet kollektivanställda arbetar tre skift, låg biblioteket. Det var nära tillhands när det var rast. Där fanns både vanliga böcker och ljudböcker. Där fanns också spelare för utlåning. Efter ett halvår hade majoriteten av de anställda besökt biblioteket. En del hade bara bläddrat i någon tidning, men mer än hälften hade lånat böcker. 73 utlån hade förmedlats, varav 32 var kassett/cd böcker.

När jag tillsammans med läsbefrämjare från författarförbundet, besökte företaget, tillsammans med Maria Nyman och några ansvariga för fackföreningsrörelsens bokombudsverksamhet, låg biblioteket inte längre i verkstadshallen. Det hade flyttats till företagets foajé, där tjänstemännen går in och där det är låst och larmat under flera skift och helger. Lars och Roland, två anställda som numer ansvarar för biblioteket, var stolta men arga. Flytten av biblioteket hade skett ensidigt från företagets sida och det hade resulterat i att utlåningen ökat bland tjänstemännen, men minskat mycket bland de kollektivanställda. Vi förhandlar med företaget om att det ska flytta tillbaks in i verkstadshallen och nu är vi många anställda bakom det kravet, säger Lars och visar upp listan över utlånade böcker.

Inne i verkstan är det bullrigt och flera anställda har vant sig vid att ha en ljudbok på i hörlurarna medan de arbetar. De har blivit läsare, men vill ha nära till böckerna. Att lämna verkstadsgolvet och gå ut i foajén för att låna ”är inte deras grej.”

I februari 2006 var biblioteket åter på plats inne i verkstaden. På Draka Kabel var böcker inte längre bara ”till för lärare och läkare och så´na”. Men i den senaste ekonomiska krisen gick företaget i konkurs. Som läsbefrämjare är Draka kabel dock ännu ett föredöme.

Torbjörn Lundgren