Det nya språket - om digital delaktighet och begriplighet.

Se 8 filmer från seminariet som arrangerades av fungerandemedier.se och Digidel.

Måndag 26 mars 2012, 13.00 – 16.30 hölls seminariet.

Första filmen här ovan. Länkar till de andra finner du till höger om filmen.

 

Program

13.00 Välkomna

Torbjörn Lundgren från fungerandemedier.se och Christine Cars-Ingels från kampanjen Digidel.

13.10 Det nya språket

Hur är vi som människor funtade för att kunna kombinera skrift, bild, film, animation, tal och grafisk form? Vilka krav och möjligheter utsätter den digitala utvecklingen oss för? Hur tillgodogör vi oss information i tryckt form och på nätet?– Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap tar upp myter och sanningar.

13.40 Människans förutsättningar och mediernas möjligheter.

Torbjörn Lundgren om fungerandemedier.se som plattform för att lyfta olika målgruppers behov och förutsättningar och om vikten av att lyfta begriplighet som aspekt på tillgänglighet.

14.00 Digital delaktighet

Enligt undersökningen ”Svenskarna och Internet 2010” använder 1,5 miljoner svenskar aldrig eller sällan Internet och e-tjänster. Det finns ett starkt samband mellan användning av digitala tjänster och socioekonomiska villkor. Men hur ser det ut för personer med specifika förutsättningar och vad vet vi om delaktigheten för personer med kognitiva och språkliga funktionshinder? Olle Findahl och Janne Elvelid, som arbetar med undersökningen, belyser behovet av att få fram bättre underlag för olika målgruppers digitala delaktighet.

14.20 Paus

14.40 Digital delaktighet – ett krav för en väl fungerade demokrati

Kampanjen Digidel, som sjösattes för ett år sedan, står nu mitt uppe i arbetet med att få en halv miljon svenskar att börja använda Internet före slutet av 2013. Hur arbetar nätverket? Vilka resultat ser vi redan nu? - Christine Cars-Ingels.

15.00 Vikten av kognitiv standardisering

En översikt av standardiseringen inom ergonomiområdet: - användbarhet och tillgänglighet - behov och möjlighet att få in kognition och språk - begriplighet – i standardiseringsarbetet. - Tomas Berns, Msc, PhD. Ergolab AB Ordförande i SIS TK 380 Ergonomi och SIS TK 380/AG 2 Människa-systen interaktion

15.30 Samtal

Samtal om begriplighetens roll och olika målgruppers behov på den digitaliserade, multimodala, arenan. Vad kan och borde göras?

16.30 Avslutning

Bifogat material: 
Länkar: