Dyslexiförbundet FMLS - ”Vi vill ha en begripligare värld”

På dyslexi.org berättar man bland annat att: Ett annat syfte är att man, i samarbete med forskare och personer som i sitt yrke arbetar med frågorna, ska lyfta in begriplighetsaspekter i svenska och internationella standarder. Av den anledningen får deltagarna också lära sig om utveckling av tjänster, produkter och standardisering.

– Det är naturligt eftersom trenden är att våra behov ska tillgodoses av standardprodukter....

 

Länkar: