Erika sitter i soffa och berättar

Minne

Det låter så enkelt när vi säger: jag minns. Men ju mer man tränger in i hur minnet fungerar, desto mer fascinerande blir det.
Bild på när Erika förevisar programmet för Victor

Att simulera en enskild elevs situation - Asperger syndrom

Det är inte så lätt att förstå hur det är att ha ett "dolt" funktionshinder. Därför finns nu kognitionssimulatorn.
Erika sitter i soffan och berättar

Hjärnan är ett nätverk

Hjärnan fungerar som ett nätverk. En svag funktion kan kompenseras med en starkare. Men man måste träna varje moment för sig.
Erika sitter i soffan och berättar

Minnespedagogik

Det går att använda det vi vet om hjärnans minnesfunktioner för pedagogiska syften.