Funka Nu - Begripsam fokuserar på kognitiv tillgänglighet

En av Begripsams samarbetspartner är Funka. Där är det främst Stefan Johansson som medverkar för att undersöka hur vi kan skapa bättre tillgänglighet för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Funka är samarbetspartner i projektet och deras ideolog Stefan Johansson kommer att leda deras del i arbetet som bland annat handlar om:

  • Hur kan personer som har stora svårigheter att berätta vad de upplever som svårt ändå berätta att de tycker att något är svårt?
  • Hur kan personer med kognitiva svårigheter medverka i utvecklings- och utvärderingsprocesser? Inte bara som testpersoner utan som jämbördiga parter och under former som ger ett verkligt inflytande?
  • Hur kan de krav som personer med kognitiva svårigheter har inarbetas i standarder eller utgöra grund för guidelines och riktlinjer.

Det här är grundläggande frågor och arbetet inleds med metodstudier och inventeringar av olika slags verktyg.

Läs mer på deras webbplats. Du hittar länken här intill.

Länkar: