Hallå Konsument under luppen

Konsumentverket är en av de kunder som har använt sig av Begripsams tjänster. Begripsam-gruppen har varit med och utvärderat den nya tjänsten "Hallå Konsument", som är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket.

Begripsams samarbete med Konsumentverkets projekt Konsumenten i Centrum började i december 2013. En del i Konsumenten i Centrum var att utveckla webbplatsen Hallå Konsument.

I början av 2014 hade vi ett möte där de berättade om syftet med tjänsten. Begripsams testpanel fick då möjlighet att berätta om sina behov och svårigheter, och om hur de vill att en bra webbsida ska vara utformad. Två centrala behov handlade om möjligheten att söka information och få alternativa förslag även om man har skrivit fel, och möjligheten till att göra röstsökningar.

Under maj 2014 tittade testpanelen på tillgängligheten på webbplatsen konsumentverket.se "på eget bevåg" och under september så tittade testpanelen på en version av röstsökning från Konsumentverket, som tyvärr inte är implementerad i Hallå Konsument ännu. Konsumentverket förstår vikten av att kunna söka med rösten och hoppas att den ska komma med i en senare version av tjänsten.

Panelen testade också ett fyrtiotal olika så kallade pictogram åt Konsumentverket och vid två olika tillfällen fick delar av testgruppen vara med och testa olika klickbara prototyper av tjänsten.

Helhetsintrycket som Begripsam har fått av Hallå Konsument är att webbplatsen upplevs som enkel, ren och tydlig. Med en bra röstsökning kommer den bli ännu bättre!

Den färdiga tjänsten finns på Internetsidan www.hallakonsument.se.

Länkar: