Hans Persson i samtal med Anita Hildén

Nuläget i det internationella standardiseringsarbetet

Fil.lic. Hans Persson vid KTH i Stockholm berättar om nuläget och hur de kognitiva och språkliga frågorna ligger till.
Hans Persson och Anita Hildén samtalar

Samtal om brukarmedverkan och iterativt arbetssätt

Personer med olika typer av svårigheter är en tillgång när det gäller utveckling av bra information, menar Hans Persson.
Hans Persson och Anita Hildén samtalar

Samtal om brukarmedverkan och iterativt arbetssätt

Personer med olika typer av svårigheter är en tillgång när det gäller utveckling av bra information, menar Hans Persson.