Informera om något - Begriplig samhällsinformation

Det material du hittar på Begriplig samhälsinformations portal ( se länken här till höger) är exempel på situationer där någon vill informera om något. Exemplen är riktig information som kommuner, landsting och myndigheter lagt ut på webben.

Det material som finns på kommunernas, landstingens och myndigheternas webbplatser kallar vi originaltext. Med originaltexten som informationskälla har vi sedan bearbetat om informationen till olika format. Exempel på bearbetningar är:

  • Förenklad, mer begriplig text
  • Lättläst text, skriven enligt LL-konceptet
  • Filmer och animationer
  • Fotografier och illustrationer
  • Multimediala presentationer
  • Inläst eller syntetiskt tal

Ansvarig för portalen är Stefan johansson. Hän är anställd på FunkaNu. Han är också doktorand på KTH och verksam i vårt projekt Begripsam.

Länkar: