Bild av kugghjul i ett huvud

Studietillfälle 1

Kognition vad är det? Det är inte så svårt som det låter. Här förklaras det i film och text.
Bild på porten till institutionen för kognitionsforskning

Om människors förmågor

I centrum för all utvekling står människan. Då menar vi människor med olika förutsättningar och behov. Klicka här så beskriver och problematiserar vi det.

Om språk, kunskap och fungerande medier

Det mänskliga tänkandets natur – kognitionen – är en förutsättning för allt vad medier heter. Utan kunskap om hur vi tänker, famlar vi i blindo när vi skapar verktyg för att kommunicera eller informera.
Jana Holsanova i sitt arbetsrum

Om den multimodala texten

Docent Jana Holsanova har forskat på samspelet mellan språk och bild i olika medier.
Peter Gärdenfors på sitt arbetsrum

Den meninsgssökande människan

Människan är ett meningssökande djur, menar filosofen och kognitionsforskaren Peter Gärdenfors.

Sidor