Konsumentverket - Att beställa något användbart är inte uppenbart

I förra veckan mötte vi projektet Begripsam för att se på gemensamma beröringsytor mellan våra respektive projekt, konstaterar Konsumentverket och fortsätter: Projektet Begripsam syftar till att ge röst åt personer med kognitiva och språkliga funktionsnedsättningar. Projektet finansieras av medel från Post och telestyrelsen, Allmänna arvsfonden och Konsumentverket.

Tre konkreta punkter för samarbete blev resultatet av mötet.

  • Stöd i kravställandet av den tjänst som ska utvecklas.
  • Planering för fokusgrupp och användbarhetstesttestgrupp med personer med kognitiva funktionsnedsättningar inom ramen för vår förstudie
  • Vi planerar för utvecklandet av personas i projektet. Vår idé är att göra samma läxa som SVT Play gjort och lägga ett filter av kognitiva funktionsnedsättningar på de personas vi utvecklar. Det innebar i SVT:s fall en annorlunda paketering av den slutliga tjänsten än vad som annars hade blivit fallet.

Vi ser fram emot ett spännande samarbete tillsammans med Begripsam....

Länkar: