KTH – institutionen Människa datorinteraktion

Begripsam samarbetar i flera projekt med KTH – institutionen Människa datorinteraktion.

På Begripsams initiativ sökte vi, tillsammans medel till Johan Borgs inventering av den forskning som finns om ”Kognitiv tillgänglighet till elektronisk kommunikation”. Den finansierades av PTS och har resulterat i en vetenskaplig artikel och en populärvetenskaplig skrift.

Resultatet presenterades på konferensen Kan man mäta begriplighet? (Mer om det här.) Där väcktes frågan om man inte skulle kunna göra en motsvarande inventering av den ”grå forskningen”. Sådan erfarenhetsbaserad kunskap som tangerar forskning. Det ledde till att Begripsam i samverkan med KTH och Funka Nu sökte och fick medel även för en sådan studie från PTS.

En bärande del i Begripsam är också inventering av mätverktyg och utveckling av ändamålsenliga sådana för målgrupperna med kognitiva nedsättningar. Det arbetet har rullat på med medel från Arvsfonden, men för att gå vidare och testa förutsättningarna för att bygga ett färdigt verktyg har Begripsam, KTH och FunkaNu lämnat in en gemensam ansökan till Vinnova.