Läsande och erfarenhet

Tre författare, som också arbetar inom LO-yrken, samtalar om litteraturen och läsandet.

Tre författare, medlemmar i författarfölrbundet, som också arbetar inom LO-yrken, samtalar om litteraturen och läsandet. Här framträder vardagen och behovet av att göra den gripbar genom skönlitteraturen.

Diskussionen ingick som en del av tredagarsseminariet Boken på arbetsplatsen år 2009.