Läsning och skrivning - en oundviklig del av yrkesarbete