Situerad design för alla

Fungerande medier har träffat doktor Per-Olof Hedvall. I denna film cirkulerar samtalet kring hans licavhandling "Situerad design för alla."
Lyssnasymbolen

Om lyssnafunktionen på vår portal

På fungerandemedier.se kan du lyssna till alla längre texter. Klicka på lyssnaknappen och och testa.
Fingrar på tangentbord

Dyslexi och IT

Professor Richard Olson kopplar här samman våra funktionella förutsättningar med IT-...
En stor hjärna läser

Dyslexi och biologi

Professor Richard Olson påvisar sambandet mellan våra biologiska förutsättningar och...

Vikten av att läsa långsamt - Krönika

Jag läser mycket och jag läser långsamt konstaterar författaren Lena Andersson i denna krö...
Bild på Dan Melin i sitt hem med tavlor i bakgrunden

Ett ingrepp i min frihet - Krönika

Åren 1960-1969 arbetade jag som elmekaniker på Stockholms örlogsvarv, berättar författaren...

Framtidens läromedel - Kravspecifikation

Med ny informationsteknik och rätt kunskap kan personer med läs- och skrivsvårigheter få hjälp att övervinna svårigheter de möter i läs- och skrivsituationer.
En nolla på en glasruta

Läsbarhet ur grafisk synvinkel

Inom den grafiska branschen har man inte varit nämnvärt intresserad av forskning beträffande...
Bild på Marie-Louise Wallin

Mina nerstaplar ville sträva uppåt… Krönika

När min fontanell växt bort och det var tid för ord att samlas under mitt hjässben, hade...
Torbjörn i helfigur

Vem läser det här - Krönika

Klockan är sex och frukostmatsalen på hotellet har just öppnat. Jag viker upp lokaltidningen...
Man sitter och läser vid skrivbordet

Myndighetsspråk för alla

Brita Swahn, språkkonsult på försäkringskassan i Stockholm berättar om...

Sidor