Lunds universitet - aktiv spridning av relevant forskning

I Lunds universites svar på lättlästutredningen omnämns Begripsa,

För den aktiva spridningen av relevant forskning rekommenderas nationella konferenser av typen Språkrådsdagen samt information på nätet av typen Fungerande medier (http://www.fungerandemedier.se/). Fungerande medier presenterar kort innehållsrik och tillgänglig information om ny forskning på ett spännande sätt genom att använda olika medier (språk, skrift, bild, film) och olikaplattformar.Portalen är en del av projektet Begripsam

Länkar: