Begripsamutbildnignen maj 2015

Här presenteras programmet och vad vi tog upp på utbildngien.