Språkvård nämner Begripsam

Begripsam satsar på kognitiv tillgänglighet

Den 18.11.2013 skriver Språkrådet "Ett nytt projekt, Begripsam, vill se begriplig information och tillgängliga webbplatser för personer med kognitiva funktionshinder...."

Länkar: