Bild på en hjärna

Hjärnans utveckling de första 20 åren

Under de första 20 åren av en människas liv utvecklas hjärna och därmed våra förutsättningar.
Bild på Käte Alrutz när hon berättar

Samtal om möten på distans

Formen för kommunikation påverkar resultatet. Logoped Käte Alrutz berättar.

Att vara medveten om sitt eget tänkande - metakognition

Om vi vill bli bra på att lära oss saker måste vi känna till vårt eget tänkande.

Hjärnans plats i tänkandet

Synen på hur hjärnan fungerar och vilken roll den har i vårt tänkande har förändrats i och med forskningens framsteg.
Erika sitter i soffa och berättar

Minne

Det låter så enkelt när vi säger: jag minns. Men ju mer man tränger in i hur minnet fungerar, desto mer fascinerande blir det.
Bild på när Erika förevisar programmet för Victor

Att simulera en enskild elevs situation - Asperger syndrom

Det är inte så lätt att förstå hur det är att ha ett "dolt" funktionshinder. Därför finns nu kognitionssimulatorn.
Erika sitter i soffan och berättar

Hjärnan är ett nätverk

Hjärnan fungerar som ett nätverk. En svag funktion kan kompenseras med en starkare. Men man måste träna varje moment för sig.
Erika sitter i soffan och berättar

Minnespedagogik

Det går att använda det vi vet om hjärnans minnesfunktioner för pedagogiska syften.

Samtal om en läsmodell

Professor Caroline Liberg lyfter, i den internationella studien av barns läsförmåga PIRLS, fram en läsmodell som fokuserar just på det komplexa. I filmen samtalar författare Torbjörn Lundgren och Caroline Liberg om modellen.

Sidor