Boken - identiteten - demokratin

Författaren Renzo Anderöd berättar om skrivandet och skildringen av subkulturernas f...
Omslagsbild föreställande man med ögonrörelseglasögon

Antikva passar bra på nätet

Docent Lars Melin anmäler en studie av två teckensnitts läslighet baserad på kameramätningar...
Bild på portalen med styrgruppen

Begriplig samhällsinformation

Projektet Begriplig samhällsinformation tog fram mycket ny kunskap. Se hela rapporten i pdf:filen.
Torbjörn och Eva samtalar

Portalen dyslexi.org får nytt utseende

www.fungerandemedier.se blir egen portal.

Om tidningsläsning

Hur läser vi tidningar? Ögonrörelsetest visar att vi ofta gör annat än vi tror att vi gör.
Dyslexiförbundets ordförande hälsar Lars Mellin välkommen

Läsprocessen - snabb, säker, sårbar

Lässvårigheter kan ha olika orsak och vår förmåga att läsa är både snabb och säker, men...

Delaktighet - sammanträdet

Möjligheten att vara delaktig beror oftast på omgivningen. En film gjord av Handisam.

Sidor