Den globaliserade byn

"The global Vilage" var ett begrepp professor Marshall McLuhan myntade på 60-talet. I denna film presenteras hans tankar.

Marshall McLuhan i pogrammet 'world connectivity' från 1965

McLuhans idéer är svåra att sammanfatta, men det finns några centrala element som är värda...

Marshall McLuhan problematiserad

McLuhans idéer är svåra att sammanfatta, men det finns några centrala element som är värda...

Mediet är budskapet

Marshall McLuhans idéer är svåra att sammanfatta, men det finns några centrala element.

Marshall McLuhan - Explorations - 05-18-1960 - The World is a Global Village

Varje gång ett nytt medium framträder uppstår problemet med att de gamla medierna är de självklara. Detta resonerar Marshall McLuhan om i denna film.

Marshall McLuhan & Edwin Newman - talar frispråkigt

McLuhans idéer är svåra att sammanfatta, men det finns några centrala element som är värda...
Anita berättar

Om fubkoll.se

En webbplats för multimedial information där design, dialog och innehåll i första hand riktar sig till personer som har låg eller ingen läskunnighet.

Marshall McLuhan på John Hopkins University

McLuhans idéer är svåra att sammanfatta, men det finns några centrala element som är värda...
Lena i talarstolen

Vart styr folkbiblioteken

Författaren Lena Kallenberg talar om folkbibliotekens roll för läsande och bildning.

Sidor