Bild av studenter i arbete på universitetet

Om nintendogenerationen - del 1.

Docent Else Nygren forskar om förhållandet människa dator och hon bruker tala om...
Bild på robotar

Robotleksaker påverkar barns tänkande - Sherry Turkle del 3.

Professor Sherry Turkle resonerar i denna film, som är den tredje av tre, om hur...
Sherry Trukle porträtt

Vi gör våra föremål och föremålen gör oss

Sherry Trukle är professor i science of sociology vid Massachusetts Institute of...
Kvinna sitter i soffan med benen uppe och en bok i knät

Muntligt och skriftligt

Skriften är den märkligaste av mänskliga uppfinningar. Den största av IT-revolutioner säger G...
Torbjörn föreläser

Om synen på människor - ICF

I ett demokratiskt samhälle är synen på människan avgörande. Torbjörn Lundgren förel...
Bild på skriftens framsida, en man tecknar med fingrarna

Brukaren som resurs

Om utveckling av begåvningsstödjande hälpmedel för personer med utvecklingsstörning
Mona Nilsen porträtt

Samtal och chatt som samtalskultur

Författaren Torbjörn Lundgren har träffat Mona Nilsen, doktorand vid institutionen för...

Sidor