Fingrar på tangentbord

Dyslexi och IT

Professor Richard Olson kopplar här samman våra funktionella förutsättningar med IT-...