"Ta chansen och utsätt ert system/er tjänst för detta"

Lars Boström, som är webbsamordnare på Konsumentverket, har svarat på några frågor om hur han ser på samarbetet med Begripsam.

Är ni nöjda med det arbete som Begripsam har utfört för Konsumentverket?

– Samarbetet med Begripsam har varit oerhört värdefullt i det arbete som vi har utfört för att ta fram webbplatsen "Hallå konsument".

 

På vilket sätt har ni haft användning av det arbete som Begripsam har utfört? Har ni ändrat på någonting i samband med Begripsams granskning.

– Webbplatsen "Hallå konsument" ska vara en kontaktpunkt för konsumentfrågor i Sverige och tjänsten ska vara anpassad för så många användare som möjligt. Det ska vara en bred tjänst som funkar för Sveriges samtliga konsumenter. I det sammanhanget ville vi gärna ha ett samarbete med Begripsam.

Vi hade ett antal test- och avstämningstillfällen med gruppen och det resulterade i att vi skalade av tjänsten och förändrade utseende så att det blev ”renare”. Begripsam gav oss kommentarer som gjorde att vi gick mer på kärnan, blev mer konkreta. En sådan kommentar handlade om bilder: "ha gärna bilder men bara när de tillför någonting". En annan vanlig synpunkt var att man ville ha röstsökning, det vill säga att man kan söka information med sin röst, och uppläsning av informationen på sidan. Det håller vi på att arbetar med.

 

Har ni lärt er något nytt om er egen organisation/ert företag eller om er arbetsmetod efter mötet med testdeltagarna i Begripsam?

– Under arbetets gång när vi utvecklade "Hallå konsument", så gick vi mot en mer agil metod.* Genom samarbetet med Begripsam blev det tydligt att det var rätt att gå mot en mer agil metod.

(* Ordet agil används när man pratar om systemutveckling. I detta arbetssätt, arbetar man användarcentrerat och flexibelt. Plan och metod utvärderas och förbättras hela tiden.)

 

Hur upplevde ni som organisation/företag arbetet med testdeltagarna i Begripsam i sin helhet?

– Under testerna var det en väldigt bra – rak och tydlig – dialog. Kom fram synpunkter på såväl högt som lågt. Deltagarna i Begripsam ger väldigt konkreta kommentarer. Många av kommentarerna är riktiga "ögonöppnare" som gör att man får syn på andra perspektiv. ”Ja, så kan man ju faktiskt också se på det!”

 

Är det någonting speciellt som du minns från möte med gruppen?

– Jag minns en av deltagarna som uttryckte så stor glädje över att få vara med, delta och bidra. Hen hade så stort engagemang och så stor glädje över att bli lyssnad på.

 

Vad skulle du säga om du skulle rekommendera någon annan att använda Begripsam som testpanel?

– Ta chansen och utsätt ert system/er tjänst för detta. Ta vara på möjligheten att få in synpunkter som annars inte så ofta blir hörda. Att använda Begripsam är en positiv möjlighet som det är synd att missa i ett utvecklingsprojekt. Det finns så mycket kunskap i den här gruppen som gör att det man utvecklar blir bättre för alla.