Vad är sociala medier?

Vad är och hur fungerar sociala medier? Frukostmöte för cheferna i Katrineholsm kommun, men allmängiltigt.

Vad är och hur fungerar sociala medier?Vad får/bör man som privatperson, och anställd skriva på sociala medier och inte?Är det okej för anställda att använda sociala medier på arbetstid?Vilka gränsdragningar finns det kring att använda sociala medier på arbetstid vilka ska göra det osv?Vad bör kommunen ha för policy för användning av sociala medier?

Frukostmöte i Katrineholms kommun med chefer 2010-03-23