Vad gör vi egentligen i Begripsam?

Vill du förstå vad Begripsam gör när vi träffas och hur vi jobbar? Se filmen.

Stefan Johansson berättar om hur man kan visa vad vi jobbar med i en modell och hur vi jobbar i Begripsam. Hans presentation resulterade i ett intensivt grupparbete där deltagarna ville visa sin bild av vad vi gör i projektet.

Se filmen! Den tydliggör på ett bra sätt vad vi gör.