Att inte kunna läsa och skriva

Hur är det att inte kunna läsa och skriva om alla gör det på ett annat sätt?Filmen är...

Synen på människan - Internationell klassificering av funktionstillstånd (ICF)

Synen på människan är central vid framställning av produkter, tjänster och vid upphandling.
Göran Hägg argumenterar

Den som läser eller hör... om tyst- och högläsning

Historiskt sett har det varit "naturligt" att läsa högt - inte tyst, konstaterar författaren...
John Chrispinsson med mikrofon

Man blir hungrig... om högläsning

Här samtalar litteraturpedagogen Susanna Ekström och författaren René Vazquez Dí...
René Vazquez Díaz och Karin Alvtegen på cenen

Där stod han framför klassen... om berättande

Berättande och lyssnande är färdigheter som inte direkt har med dyslexi att göra, utan kan...

Samtal om lättlästa texter för barn

Till medierna hör skriften, som kräver vissa specifika förutsättningar, men också vana och...

Visst kan man filma med små resurser

I juni 2010 ordnade Dyslexiförbundets mediaprojekt en kurs på Kaggeholms folkhögskola. Vi lä...
Jerry i butiken

ICA Jerry - med Mats Melin

Att synliggöra personer med funktionshinder är en viktigt attitydförändring. Fördomar finns...
Kvinna står med penna i hand vid ett högt bord

Att misslyckas med att begripa lagtext

Varför måste lagtexterna vara begripliga för medborgarna och vem skrivs de egentligen för, fr...

Sidor