Tillgänglighet

En film från Handisam - myndigheten för handikappolitisk samordning....

Om att bli anställd

En film gjord av Handisam - Myndigheten för handikappolitisk samordning

Att inte kunna läsa och skriva

Hur är det att inte kunna läsa och skriva om alla gör det på ett annat sätt?Filmen är...

Vem har egentligen ett funktionshinder?

Filmen som är gjord av Handisam visar hur det kan vara om man inte passar in i samhällsnormen...