Tillgänglighet

En film från Handisam - myndigheten för handikappolitisk samordning....

Om att bli anställd

En film gjord av Handisam - Myndigheten för handikappolitisk samordning

Vem har egentligen ett funktionshinder?

Filmen som är gjord av Handisam visar hur det kan vara om man inte passar in i samhällsnormen...

Att inte kunna läsa och skriva

Hur är det att inte kunna läsa och skriva om alla gör det på ett annat sätt?Filmen är...