Man skriver tal på en glasskiva

Om samspelet människa och teknik

Människors förmågor samspelar med teknikens möjligheter. Klicka här för mer om den interaktionen.
P. O. Hedvall berättar med en mobiltelefon i handen

Ett synsätt på tillgängliga medier

Per-Olof Hedvall beskriver ett synsätt på individen, tekniken och den mänskliga omgivningenpå som han kallat Aktivitetsdiamanten.

Synen på människan - Internationell klassificering av funktionstillstånd (ICF)

Synen på människan är central vid framställning av produkter, tjänster och vid upphandling.

Funktionsnedsättning - för likvärdighet

Följande film redogör för hur det är att ha olika typer av funktionsnedsättning.

Människans förutsättningar och mediernas möjligheter

All kommunikation är ett samspel mellan människans förutsättningar och mediernas möjligheter.
Ingressbild med text

Helhetssyn på människan

Den här skriften som Gunnar Kylén kallar "Helhetssyn på människan" gavs ut första gången 1979. Den ligger här i sin helhet, som ett läsbart dokument.

Om begreppen funktionshinder - handikapp

Handikapprörelse eller funktionshindersrörelse? Det är frågan som här får sitt svar.

Tillgänglighet

En film från Handisam - myndigheten för handikappolitisk samordning....

Om att bli anställd

En film gjord av Handisam - Myndigheten för handikappolitisk samordning

Delaktighet - sammanträdet

Möjligheten att vara delaktig beror oftast på omgivningen. En film gjord av Handisam.

Vem har egentligen ett funktionshinder?

Filmen som är gjord av Handisam visar hur det kan vara om man inte passar in i samhällsnormen...

Att inte kunna läsa och skriva

Hur är det att inte kunna läsa och skriva om alla gör det på ett annat sätt?Filmen är...

Sidor