Viktor föreläser

Aspergers syndrom - Viktors egna erfarenheter

Att ha Aspergers syndorm har sina sidor vilket Vikor redogör för utifrån sina egna erfarenheter.
Frida föreläser

Aspergers syndrom - Fridas egna erfarenheter

Att ha Aspergers syndrom har sina sidor vilket Frida redogör för här.
Samtal mellan Kerstin och Anita

Förenklad text - bra eller dåligt?

När man förenklar tar man ofta bort innehåll. Frågan är då vem som är hjälpt av det och vem som inte är det.

Frida om praktiken på Begripsam-projektet

Jag läser Aspergerlinjens informationsinriktning på Ågesta Folkhögskola, och i utbildningen ingår två veckors praktik. Jag har valt att göra min praktik inom Begripsam-projektet

Funktionsnedsättning - för likvärdighet

Följande film redogör för hur det är att ha olika typer av funktionsnedsättning.

Autismspektrumtillstånd - en introduktion

Agneta Söder föreläser och leder ett samtal om autismspektrumtillstånd.

Asperger och Autism, Skola och Medier

Man måste känna till personernas förutsättningar för att kunna göra bra medier.
Bild på när Erika förevisar programmet för Victor

Att simulera en enskild elevs situation - Asperger syndrom

Det är inte så lätt att förstå hur det är att ha ett "dolt" funktionshinder. Därför finns nu kognitionssimulatorn.