Begripsam går från projekt till stationär verksamhet. Kerstin berättar.

Universell utformning i praktiken - konferensen filmad

Begripsams konferens 11 maj 2016. Här finner du hela konferensen filmad
Torbjörn föreläser

Hur portalen utvecklats

Vi har omarbetat den här portalen utifrån användarnas behov. Här berättar vår projektledare om det arbetet.

Hur går Begripsam vidare? pass 5

Begripsam har varit ett treårigt Arvsfondsprojekt. Nu blir det en förening och ett företag. Det var vad Stfan Johansson kunde berätta på seminariet.
David Leander står med LiveShop-loggan i bakgrunden

"Det har tagit bort många trösklar"

Begripsamgruppen har fungerat som testare av en tjänst som heter LiveShop, som utvecklas av företaget Intaktus. LiveShop är ett verktyg genom vilket företag live kan visa kunder sina produkter och tjänster.
Torbjörn föreläser

"Begriplig text och information för alla" - nytt projekt på gång

Det behövs dialog om hur skrift och läsare fungerar. Här beskriver Torbjörn Lundgren tankarna kring ett nytt projekt.

Inte klart vad som är lättläst

Hur ska man skriva för att någonting ska bli lätt att läsa för personer med lässvårigheter? Hanna Sofia Rehnberg visar i artikeln att, trots att många säger sig veta hur man ska skriva för att någonting ska bli "lättläst", så finns det ingen forskning inom området.
Kerstin föreläser och en av hennes PP prentationer visas

Vad är Begripsam? - Pass 1.

Kerstin Ivarson Ahlstrand, projektledare har varit projektledare. Här berättar hon hur vi tänkt och arbetat.
Joakim på scenen

Begripsams topplistor - pass 3

Joakin Uppsäll Sjögren presenterar listan med uppgifter Begripsam helst vill arbeta med framöver
Panelen i full gång

Om behoven av att arbeta med kognitiv tillgänglighet, pass 4

Malin Wahlqvist PTS, Karl Erik Westman MfD, Suzanna Petersson Kero FK, Mia Ahlgren HSO, Joakim Uppsäll Sjögren, Begripsam.
Stefan Johansson och en av hans PP-bilder

Begripsammodellen - pass 6

Projet Begripsam har arbetat efter en modell som kan kallas Deltagande aktionsforskning. Stefan Johansson berättar.
Samtalet med panel på podiet

Exempel på tester och samarbeten - pass 7

Företrädare för myndigheter berättar om hur de samarbetat med Begripsam och vad det inneburit för dem.

Sidor