Torbjörn Lundgren sitter framför en bokhylla och håller upp en bok

Om teknikens möjligheter

Tekniken skapar nya möjligheter som det gäller att ta tillvara på rätt sätt. Klicka på bilden så kommer en beskrivning av innehållet i menyerna här intill.

Situerad design för alla

Fungerande medier har träffat doktor Per-Olof Hedvall. I denna film cirkulerar samtalet kring hans licavhandling "Situerad design för alla."
Omslagsbild med bara text

Ett dokument om lättläst

Detta dokument innehåller en översikt över begreppet lättläst utifrån en diskussion kring olika faktorer och sammanhang som påverkar hur en text uppfattas av läsaren.
Bild på TT:s sajt

TT-språket - en språkguide

Till nytta för alla som skriverTT-språket är en samling skrivregler till hjälp för alla som skriver. Reglerna är utformade för TT:s egna medarbetare, men de följs i stor utsträckning av press, radio, tv och nyhetssajter på internet.

Public Servicedagen 2011

What´s New ? What´s Next? var temat för en föreläsning på årets Public Servicedag.
Bild från seminariet

Webben förändrar världen - från EU:s ministerkonferens

I november 2009 hölls en ministerkonferens kring e-Government, till vilken företrädare för Fungerande medier var inbjudna.

Tid är en svår sak - om Kvarturet

Psykolog Anders Bond som också är hjärnan bakom Kvarturet beskriver det och tankarna bakom.
Flicka ligger på sängen och läser

Det komplexa läsandet

Forskarna är idag ganska eniga om att dyslexi har sin grund i fonologiska svårigheter. Det betyder att det för oss som har dyslexi inte går automatiskt att koppla bokstaven till ljudet.
Daniel Erkstam föreläser med ena handen i luften

Sociala mediers betydelse

Daniel Erkstam föreläser på Hjälpmedelsinstitutets ID-dagar.
Omslagsbild föreställande man med ögonrörelseglasögon

Antikva passar bra på nätet

Docent Lars Melin anmäler en studie av två teckensnitts läslighet baserad på kameramätningar...
Bild på portalen med styrgruppen

Begriplig samhällsinformation

Projektet Begriplig samhällsinformation tog fram mycket ny kunskap. Se hela rapporten i pdf:filen.

Sidor