Synen på människan - Internationell klassificering av funktionstillstånd (ICF)

Synen på människan är central vid framställning av produkter, tjänster och vid upphandling.

Om begreppen funktionshinder - handikapp

Handikapprörelse eller funktionshindersrörelse? Det är frågan som här får sitt svar.

Om att bli anställd

En film gjord av Handisam - Myndigheten för handikappolitisk samordning

Vem har egentligen ett funktionshinder?

Filmen som är gjord av Handisam visar hur det kan vara om man inte passar in i samhällsnormen...

Att inte kunna läsa och skriva

Hur är det att inte kunna läsa och skriva om alla gör det på ett annat sätt?Filmen är...
Torbjörn föreläser

Om synen på människor - ICF

I ett demokratiskt samhälle är synen på människan avgörande. Torbjörn Lundgren förel...