Begripsams tre delar

Om projektet Begripsam

Begripsam är ett unikt projekt som syftar till bättre tillgänglighet. I centrum står personer som har kognitiva nedsättningar. Klicka här och läs mer om det. Eller välj bland menyerna till vänster.
Torbjörn föreläser

Hur portalen utvecklats

Vi har omarbetat den här portalen utifrån användarnas behov. Här berättar vår projektledare om det arbetet.

Hur går Begripsam vidare? pass 5

Begripsam har varit ett treårigt Arvsfondsprojekt. Nu blir det en förening och ett företag. Det var vad Stfan Johansson kunde berätta på seminariet.
Kerstin föreläser och en av hennes PP prentationer visas

Vad är Begripsam? - Pass 1.

Kerstin Ivarson Ahlstrand, projektledare har varit projektledare. Här berättar hon hur vi tänkt och arbetat.
Joakim på scenen

Begripsams topplistor - pass 3

Joakin Uppsäll Sjögren presenterar listan med uppgifter Begripsam helst vill arbeta med framöver
Panelen i full gång

Om behoven av att arbeta med kognitiv tillgänglighet, pass 4

Malin Wahlqvist PTS, Karl Erik Westman MfD, Suzanna Petersson Kero FK, Mia Ahlgren HSO, Joakim Uppsäll Sjögren, Begripsam.
Stefan Johansson och en av hans PP-bilder

Begripsammodellen - pass 6

Projet Begripsam har arbetat efter en modell som kan kallas Deltagande aktionsforskning. Stefan Johansson berättar.
Samtalet med panel på podiet

Exempel på tester och samarbeten - pass 7

Företrädare för myndigheter berättar om hur de samarbetat med Begripsam och vad det inneburit för dem.
Michael beskriver prototypen. På scenen också Anita Hildën och moderatorn Hans von Axelsson

The Ticketmachine - Ett exempel på hur vi arbetar med prototyper - Pass 8

Michael Wallon från Begripsam beskriver hur han och Erik tagit fram en prototyp.
Joakim Falk i talarstolen med en beskrivande PowerPoint.

Begripsams arbete med standardisering - pass 9

Presentation och paneldiskussion om hur Begripsam arbetar med standarder och hur vi gör standardiseringsarbete mer kognitivt tillgängligt.
Begripsamdeltagare på scenen

Att beskriva vad som är min egen svårigheter - pass 10

Några av begripsams deltagre på scenen under heldagsseminariet Universell utformning i praktiken maj 2016

Sidor