Att inte kunna läsa och skriva

Hur är det att inte kunna läsa och skriva om alla gör det på ett annat sätt?Filmen är...
<p>Hur är det att inte kunna läsa och skriva om alla gör det på ett annat sätt? Filmen är producerad av Handisam. Handisam arbetar för att skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. <a href="http://www.handisam.se" title="www.handisam.se">www.handisam.se</a></p>