Man skriver tal på en glasskiva

Om samspelet människa och teknik

Människors förmågor samspelar med teknikens möjligheter. Klicka här för mer om den interaktionen.
P. O. Hedvall berättar med en mobiltelefon i handen

Ett synsätt på tillgängliga medier

Per-Olof Hedvall beskriver ett synsätt på individen, tekniken och den mänskliga omgivningenpå som han kallat Aktivitetsdiamanten.

Om språk, kunskap och fungerande medier

Det mänskliga tänkandets natur – kognitionen – är en förutsättning för allt vad medier heter. Utan kunskap om hur vi tänker, famlar vi i blindo när vi skapar verktyg för att kommunicera eller informera.

Öppna ögonen för de nya vägarna

När missionärerna i Australien gav urbefolkningen yxor av stål rasade deras kultur, konstaterar Marshall McLuhan. Torbjörn Lundgren funderar vidare.
Sherry Trukle porträtt

Vi gör våra föremål och föremålen gör oss

Sherry Trukle är professor i science of sociology vid Massachusetts Institute of...