Situerad design för alla

Fungerande medier har träffat doktor Per-Olof Hedvall. I denna film cirkulerar samtalet kring hans licavhandling "Situerad design för alla."

Om brukarmedverkan

Centralt när det gäller fungerande medier är att de som ska bruka mediet/produkten, är delaktiga också i hur det ska ske.
Stefan i talarstorlen

Information är till för alla

På seminariet Universell Design i Lund juni 2014 berättade Stefan Johansson om behovet av Universell utformning
Stefan föreläser och här syns exempel på symboler

Utvärdering av bildsymboler

Begripsam har utvärderat en uppsättning bildsymboler år Konsumentverket
Ann Lantz föreläser och visar Power Point

Dialogseminarium om kognition 2014

Den 3 oktober 2014 arrangerade vi i Begripsam ett andra dialogseminarium för att belysa forskningsläget kring kognition. Hela seminariedagen filmades och du hittar filmerna här. Ett motsvarnade seminarium hölls hösten 2013, som du också hittar via denna väg.
Bild på appen

Resledaren – en utökad reseplanerare

Bra produkter och tjänster utvecklas i samverkan med personer som har olika svårigheter
Bild på två av rapporterna

Kognitiv tillgänglighet - tre rapporter

Projekt Begripsam har initierat två kunskapssammanställningar i ämnet.

Dags att skapa ett universellt utformat samhälle!

Alla ska kunna få information och titta på tv, för att delta i samtal med vänner och om politik och vem som är värd en röst i nästa val. Det är utgångspunkten för Handikappförbundens
Charles och Erik testar och samtalar

Samtal efter gjorda tester

I november 2013 träffades deltagarna i Begripsam på Runö folkhögskola för att utbilda sig i vad kognition är och hur omgivningen ska kunna förbättras.
Hans Persson i samtal med Anita Hildén

Nuläget i det internationella standardiseringsarbetet

Fil.lic. Hans Persson vid KTH i Stockholm berättar om nuläget och hur de kognitiva och språkliga frågorna ligger till.
Bild på portalen Dyslexi.org

Medias möjligheter utforskas och förverkligas

Dyslexiförbundets mediaprojekt som drevs 2010 till 2012, omfattades flera delar där framtagandet av portalen www.dyslexi.org var central.

Användbar IT

Användbarhet är som demokrati - man måste vinna den varje dag, konstaterar professor Jan Gulliksen.

Sidor