David Leander står med LiveShop-loggan i bakgrunden

"Det har tagit bort många trösklar"

Begripsamgruppen har fungerat som testare av en tjänst som heter LiveShop, som utvecklas av företaget Intaktus. LiveShop är ett verktyg genom vilket företag live kan visa kunder sina produkter och tjänster.

"En fantastisk möjlighet"

– Det vara en sådan fantastisk möjlighet att få utnyttja Begripsams kunskaper, säger Ulrika Wahlberg på Försäkringskassan. Jag önskar bara att vi hade träffat gruppen tidigare i processen.
Birgitta Målsäter och Therese Karlberg från Försäkringskassan . Foto: Eva Hedberg

Delaktighetsdag med lovpris

Försäkringskassan tackade Begripsam under Delaktighetsdagen för det arbete som de har lagt ner med att förbättra Försäkringskassans information ut till kunderna.
Arbetsförmedlingens utvecklingsblogg

Värdefull feedback av Begripsam

"Det här har gett oss mycket värdefull användarfeedback och det har hjälpt oss i viktiga designbeslut", skriver Arbetsförmedlingen om samarbetet med Begripsam.
Bild av Lars Boström, som är webbsamordnare på Konsumentverket. (Bild: Konsumentverket)

"Ta chansen och utsätt ert system/er tjänst för detta"

Lars Boström, som är webbsamordnare på Konsumentverket, har svarat på några frågor om hur han ser på samarbetet med Begripsam.
Tomas och Cessilia samtalar

Att informera om Begripsam

Tomas Karlsson berättar hur han informerar kommunen och andra om behoven man har som utvecklingsstörd och om Begripsam.

Hovet uppmärksammar Begripsam på sin portal

I samband med att Prins Carl Philips besökte Dyslexiförbundet FMLS uppmärksammade de också projekt Begripsam.

Mina reflektioner kring Begripsam

För att vi med kognitiva svårigheter ska bli mer delaktiga i samhället krävs att samhället blir mer begripligt även för oss!säger Annika Johansson i detta inlägg på Autism- och aspergerförbundets blogg

Inkludering en chans att lyckas

En ny folkhögskoleutbildning med inkludering är på väg att skapas. Malin Lucchesi är en av de som är med och formar den.

E-delegationen diskuterar lättläst och Begripsam

På e-delegationens sida diskuteras riktlinjer om hur man bör skriva på webben. I diskussionen omnämns Begripsam.

Funka Nu - Begripsam fokuserar på kognitiv tillgänglighet

En av Begripsams samarbetspartner är Funka. Där är det främst Stefan Johansson som medverkar för att undersöka hur vi kan skapa bättre tillgänglighet för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Sidor