Torbjörn föreläser

"Begriplig text och information för alla" - nytt projekt på gång

Det behövs dialog om hur skrift och läsare fungerar. Här beskriver Torbjörn Lundgren tankarna kring ett nytt projekt.

Inte klart vad som är lättläst

Hur ska man skriva för att någonting ska bli lätt att läsa för personer med lässvårigheter? Hanna Sofia Rehnberg visar i artikeln att, trots att många säger sig veta hur man ska skriva för att någonting ska bli "lättläst", så finns det ingen forskning inom området.
Flicka som läser

Hur går läsning till - ett exempel

Hur går det till att läsa. Avkodar vi bara ord efter ord, eller skapar vi som läsare vår egen bild. Det beskriver Sara Rydin i den här texten.
Samtal mellan Kerstin och Anita

Förenklad text - bra eller dåligt?

När man förenklar tar man ofta bort innehåll. Frågan är då vem som är hjälpt av det och vem som inte är det.
Omslagsbild med bara text

Ett dokument om lättläst

Detta dokument innehåller en översikt över begreppet lättläst utifrån en diskussion kring olika faktorer och sammanhang som påverkar hur en text uppfattas av läsaren.
Bild på Eva Wennås Brante

Bilder försämrar för den som har dyslexi

Eva Wennås Brante har undersökt hur den som har dyslexi läser av text och bild tillsammans.

Vad är svårt med svåra ord?

"Vad är svårt med svåra ord? En analys av Bolagsverkets facktermer på webben" är titeln på ett examensarbete från Språkkonsult-programmet vid Stockholms universitet.

E-delegationen diskuterar lättläst och Begripsam

På e-delegationens sida diskuteras riktlinjer om hur man bör skriva på webben. I diskussionen omnämns Begripsam.
Camilla Forsberg porträtt

Svårt att begripa lättlästa myndighetstexter

Ingen tydlig avsändare, svårt att förstå vem texten riktar sig till och brist på helhetstänk. Det är några av Camilla Forsbergs slutsatser när hon analyserat så kallat lättlästa texter hos sex olika myndigheter.
Bild på böckerna

Läsvärda böcker om språket

Det har sagts att läsning och skrivning är det mest komplicerade vi människor gör. Och så är det.
Bild på portalen med styrgruppen

Begriplig samhällsinformation

Projektet Begriplig samhällsinformation tog fram mycket ny kunskap. Se hela rapporten i pdf:filen.

Sidor