Förenklad text - bra eller dåligt?

När man förenklar tar man ofta bort innehåll. Frågan är då vem som är hjälpt av det och vem som inte är det.

När man förenklar en text tar man också bort innehåll, vilket inte alltid är bra för personer med till exempel Aspergers syndrom. Detta resonerar Kerstin Alm och Anita Hildén om här, när man kommer in 10 minuter och 15 sekunder i filmen.

Under den 25 minuter långa filmen kommer de in på flera aspekter och  vi tar här upp några med tidsangivelser om var det kommer:

om visuell information 1,30

tydlig struktur 2,20

behov av tydlig förklaring 4,00

om att tolka ord konkret 5,30

om berättande 6,00

att förstå tid 7,00

om att uppleva och förstå 8,15

om förenklade texter 10,15

om metaforer 11,25

skämt 12, 00

uppläst text  12,15

”Eget arbete” 13,15

studieteknik 16,30

illustrationer  17,00

presentationers hastighet 18,50

om distraherande information 20,40

om bakgrundsljud 21,45

en sorts sammanfattning 22,40