"En fantastisk möjlighet"

– Det vara en sådan fantastisk möjlighet att få utnyttja Begripsams kunskaper, säger Ulrika Wahlberg på Försäkringskassan. Jag önskar bara att vi hade träffat gruppen tidigare i processen.
Arbetsförmedlingens utvecklingsblogg

Värdefull feedback av Begripsam

"Det här har gett oss mycket värdefull användarfeedback och det har hjälpt oss i viktiga designbeslut", skriver Arbetsförmedlingen om samarbetet med Begripsam.

Hallå Konsument under luppen

Konsumentverket är en av de kunder som har använt sig av Begripsams tjänster. Begripsam-gruppen har varit med och utvärderat den nya tjänsten "Hallå Konsument", som är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket.
Begripsam testar konsumentverkets sida (Foto: Torbjörn Lundgren)

Begripsam i samarbete med E-legitimationsnämnden

Dyslexiförbundet FMLS projektet Begripsam har blivit inbjudna att som experter hjälpa till och granska utvecklingen av en ny tjänst för e-legitimationer.
Bild på appen

Resledaren – en utökad reseplanerare

Bra produkter och tjänster utvecklas i samverkan med personer som har olika svårigheter

KTH – institutionen Människa datorinteraktion

Begripsam samarbetar i flera projekt med KTH – institutionen Människa datorinteraktion.

Unicum - Grundfilosofin är i Design för Alla

Begripsam har inlett ett samarbete med Unicum

Funka Nu - Begripsam fokuserar på kognitiv tillgänglighet

En av Begripsams samarbetspartner är Funka. Där är det främst Stefan Johansson som medverkar för att undersöka hur vi kan skapa bättre tillgänglighet för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.