Begripsam i samarbete med E-legitimationsnämnden

Deltagarna i Begripsam diskuterar (Foto: Kerstin Ivarsson Ahlstrand)
Dyslexiförbundet FMLS projektet Begripsam har blivit inbjudna att som experter hjälpa till och granska utvecklingen av en ny tjänst för e-legitimationer.

Begripsam drivs tillsammans med Riksförbundet FUB samt Autism- och aspergerförbundet.

Tjänsten ska göra det möjligt för medborgare från hela EU att logga in på svenska myndigheters e-tjänster, med sin egen e-legitimation. Myndigheten som kommer att tillhandahålla tjänsten heter E-legitimationsnämnden. Just nu tittar myndigheten på att förbättra användbarhet och tillgänglighet för tjänsten.

Begripsam kommer att hjälpa myndigheten med att granska den kognitiva tillgängligheten till tjänsten. Hur enkelt är det att förstå informationen i e-tjänsten och att använda den, utifrån var och ens kunskap och erfarenhet?