Tangentbord med entangent för mikrofon

Det talande tangentbordet

Att tala in en text och få den nedskriven har länge varit en dröm. Nu finns möjligheten som standard på telefoner och plattor.
Bild på dagstidningens uppslag

Mobil kan ge studiero

Psykologen Birger Moëll blev ombedd att skapa ett träningsprogram för studenter med adhd. I våras testade 21 studenter hans nätbaserade metod för att få bättre struktur på både pluggandet och livet.

Att läsa med läsplatta

Vad är skillnaden med bok och läsplatta? En nybörjare undersöker.
Helen Sjöstedt i talarstolen

Digital teknik i särskolan

Specialpedagog Helen Sjöstedt berättar hur hon använder digitala plattformar i undervisningen med barn som har utvecklingsstörning, aspergersyndrom och språkstörning.

iPad för alternativ kommunikation

Inslaget "60 minutes Apps for Autism" visar hur olika personer med autism kan kommunicera med iPad.

Läsplattor är gjorda för att läsa på

Läsandet fungerar olika på olika medier. Gustaf Öqvist Simyr är doktor i datalingvistik och har tittat närmre på skillnaden mellan dataskärmar, läsplattor, surfplattor och smartphones?

Det finns en hel del appar.

Här hittar du länkar till flera intressanta appar

Apparna som revolutionerar

Verktyg för läsning och skrivning har länge funnits för datorer. Nu finns allt också som appar. Effektivare och till nästan ingen kostnad.

Vad är kännetecknande för studenter med dyslexi?

Fonologiska svårigheter, nedsatt arbetsminne och stavningssvårigheter är typiska för studenter med dyslexi.

Hur tar högskolan hand om studenter med läs- och skrivsvårigheter?

Marianne Björn Milrad, som är filosofie doktor vid Linnéuniversietet, har undersökt vilket stöd studenter med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi får för att klara sina studier.

Begriplig information?

Stefan Johansson är tillgänglighetsexpert på företaget FunkaNu. och har i många år arbetat med frågorna i nära samarbete med olika brukarorganisationer.
Samtal på Umeå utbildningsförvaltning

Datorer till alla elever

Umeå kommun har satsat på datorer till alla elever i gymnasiet. Det är en stor satsning som fått ta sin tid.

Sidor