Unicum - Grundfilosofin är i Design för Alla

Begripsam har inlett ett samarbete med Unicum

Unicum är en ideell förening som jobbar för att utveckla och sprida kunskap om Design för Alla. Genom att utgå från att alla människor är unika och ta hjälp av de som har störst behov skapar de högre livskvalitet för fler.

Medlemmar i Unicum är Sveriges konsumenter, Stiftelsen Svensk industridesign (SVID), Reumatikerförbundet, Handikappförbunden (fd HSO), Svenskt utvecklingscentrum för handikappidrott (SUH), Pensionärernas riksorganisation (PRO), Träslottet (Erik och Marta Perssons minnesstiftelse), Nordic Gym, TCC (Transport Competence Center)

Företrädare för Begripsam och Unicum har träffats vid några tillfällen och har nu ingått samarbete om att involvera Design för Alla testet i den studie om olika sätt att samla uppgifter om brukares behov som pågår i projektet Begripsam.

Bilden: Från vänster Kjell Järnkrok, Niklas Törnblom, Semra Sahin, Lena Lorentzen, från Unicum, sedan Stefan Johansson, Anita Hildén, Torbjörn Lundgren, Kerstin Ivarson Ahlstrand från Begripsam och Lars Gudtavsson från Unicum.

Länkar: