"En fantastisk möjlighet"

– Det vara en sådan fantastisk möjlighet att få utnyttja Begripsams kunskaper, säger Ulrika Wahlberg på Försäkringskassan. Jag önskar bara att vi hade träffat gruppen tidigare i processen.

Begripsam har hjälpt Försäkringskassan med att utvärdera broschyren "Från skola till arbete" och en digital guide för funktionshindrade. Samarbetspersoner på Försäkringskassan har varit Susanne Bengtsson och Ulrika Wahlberg som båda är verksamhetsutvecklare. Ulrika Wahlberg har svarat på några frågor om samarbetet med Begripsam.

 

Har ni ändrat på något efter att er produkt har granskats av Begripsam?

– Begripsam gav oss konstruktiva svar på de frågor vi ställde, såsom om det fanns behov av dokumenten och om i så fall, hur kunde vi göra de bättre?  Synpunkterna gjorde att vi behövde arbeta vidare med innehållet i broschyren samt även se över hur vi presenterade innehållet.  Den logiska delen av materialet, våra bilder, var Begripsam inte med på alls. Och det är ju deras specialitet. Vi fattade ett beslut efter båda våra utvärderingstillfällen med Begripsam och efter dialog med vår kommunikationsavdelning att inte lansera broschyren just då och i den formen.

 

Är det några synpunkter från gruppen som ni särskilt har tagit fasta på?

– Färgen på guiden var fel, det var för mycket text, vissa symboler förstod de inte, vissa ord ville de ändra på och logiska följder i den responsiva delen ville de ändra på. De hittade syftningsfel och påpekade otydligheter i språket. Gruppen gav även konkreta förslag på informationstext som skulle kunna underlätta för den som jobbar vidare med den fortsatta utvecklingen av guiden.  

 

Har ni lärt er något nytt om er egen organisation/ert företag efter mötet med testdeltagarna i Begripsam?

– Vi behöver börja väva in en tidig involvering av partners och grupper som Begripsam. Vi har tidigare trott att vi har haft den mesta kunskapen själva, men det måste vi ändra på. Det har varit ett stort intresse från Försäkringskassan för Begripsam. Jag har personligen lärt mig att det är bra att använda den här typen av respons tidigare i ett projekt.

 

Är det någonting speciellt som du minns från möte med gruppen?

– Gruppen ger mycket feedback, så testa hellre mindre bitar i taget, för att även kunna ta hand om den feedbacken. Träffas hellre flera gånger för att återkoppla.

 

Vad skulle du säga om du skulle rekommendera någon annan att använda Begripsam som testpanel?

– Det är en så stor grupp som har de här funktionsbegränsningarna och vill man inge förtroende så är det viktigt att kunna säga att det är testat av Begripsam. Det är viktigt att kunna tillgodose deras behov. Gruppen Begripsam har en viktig yrkesroll och de är människor som har sin kunskap och kompetens. Det var otroligt lyxigt att få möjlighet att ta del av deras kunskap och få lära oss av dem. Idealet är ju om vi kan fortsätta att utveckla tillsammans!

 

Den digitala guiden som utvärderades kan du hitta på: http://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/guiden/