Värdefull feedback av Begripsam

"Det här har gett oss mycket värdefull användarfeedback och det har hjälpt oss i viktiga designbeslut", skriver Arbetsförmedlingen om samarbetet med Begripsam.

Arbetsförmedlingen skriver på sin utvecklingsblogg om hur värdefullt samarbete med Begripsam har varit för att förstå vad som fungerar på den nya sida som Arbetsförmedlingen just nu utvecklar. De vill både veta hur design och pedagogik fungerar på ett övergripande plan, men också utvärdera hur människor navigerar i den nya tjänsten.
 

Länkar: