Arbetsförmedlingens utvecklingsblogg

Värdefull feedback av Begripsam

"Det här har gett oss mycket värdefull användarfeedback och det har hjälpt oss i viktiga designbeslut", skriver Arbetsförmedlingen om samarbetet med Begripsam.
Johan Gustafsson föreläser

Hur upplevs Arbetsförmedlingens webbplats?

Johan Gustafsson från Arbetsförmedlingen besökte Begripsam för att få hjälp med utvärderingen av deras sida..