Hur upplevs Arbetsförmedlingens webbplats?

Johan Gustafsson från Arbetsförmedlingen besökte Begripsam för att få hjälp med utvärderingen av deras sida..

Johan Gustafsson från Arbetsförmedlingen beskriver i denna film arbetet med att utvärdera och utveckla Arbetsförmedlingens webbplats. Deltagarna i Begripsam utvärderar och presenteras sina slutsatser.