Anita Hildén berättar

Tidsuppfattning och tidshjälpmedel

Anita Hildén redovsar en undersökning om tid och tidsuppfattning hos Begripsams deltagare.
Bild på föreläsarena

Taltidningar och andra tillgängliga medier

Jesper Klein, Maria Nylander och Cecilia Mattson från Myndigheten för tillgängliga medier presenterar sitt arbete med tillgängliga medier.
En hand sträcks upp inför föreläsaren

Utvärdering av en digital guide åt Försäkringskassan

Mikael Diseklint, Susanne Bengtsson och Ulrika Wahlberg från Försäkringskassan besöker Begripsamträffen och får hjälp med sin utvärdering.
Deltagare samtalar

Hur vi uppfattar tid - en utvärdering av olika sätt

Hur ska tid och kalendrar presentera den information de har till uppgift att förmedla?
Johan Gustafsson föreläser

Hur upplevs Arbetsförmedlingens webbplats?

Johan Gustafsson från Arbetsförmedlingen besökte Begripsam för att få hjälp med utvärderingen av deras sida..

Scheman - så vill vi ha dem

Hur ska ett schema eller dagordning se ut för att passa alla. Det är vad Begripsamgänget diskuterar här.
Deltagare sitter framför muralmålnignen

Så skapar vi en utbildning

I Begripsamprojektet har vi för avsikt att skapa en utbildning där deltagarna får lära sig hur de ska kunna påverka produkter och tjänster.Här berättar Cecilia Olsson hur det arbetet går.
Annika talar

Att leva med en språkstörning

Annika Johansson berättar om sin språkstörning under Begripsams träff på Runö.