Scheman - så vill vi ha dem

Hur ska ett schema eller dagordning se ut för att passa alla. Det är vad Begripsamgänget diskuterar här.

Anita och Stefan, från Begripsam leder samtalen om hur utformning av scheman ska ske.